Молитва на продолжения

Содержание

������� � ����������� ��� �� ��������� ������� ��� ������������ ������� �������� ����, ���� � ������

Молитва на продолжения

  �������� ����������, ���� �� ��������, ��� ��� ��� ������� ���� �������.��� ��������� �������� [������] ��� ��������������������� ����. �� ���������, ����������� ������ ����������� ���� ���.

���� �� �� ���� ����, �������� �� ����! �������� ������ ������, ��� ��� ���� – �� ��������, ��� ���� – ��� ��� ����!

 �������� ���� � ������ � ��� ����� ����. ���� ������� �� ����� ���� ������� � �� ������� �������� �� ������� ����. ��� ����� �����������!”
������ ����������������������� ������ �������
(��������,+ 24.08.

2002)

����� ����, � ���� � ������� ����. �����.
�����������������!

����� ����-����������������� �������������

����� �������� ������� ��� ������� ���� ������� (��. ����. �������������� ���������������������), �������� ����� ���������� ����� ������ �������� �������������������� ������� ���� ������� ����� ������� ����������� �������������������������.

����� �� ���� �� ������� ������� �� ����� �������������������, ��� ���� �� ������� ������, ������� ������� ��� ������ ���������� �������������� ���������� ������� ��������������, �� ��������� ���� ��������������������  ������� ������ ������ ������ � ��������������������!������ ������ ������ ����������� � ������� ���� ���������� �������������������� � ������� ���� ������������� ������� ����� �� ������������������������ � ������� ���������� ����������� ������� ������.

 � �������������������� ������� ������ ��������, ��������� � ������������ �� ������� �������� �������������� ������� ������ �������, ������ ������������������������ �����.

����� ����������� �������� ���� “�������II������� ������ ������ ��������!” �������� ��� ��������� ��������������� ������������� ������� ���� �������, ��������� ������������� 19��� 2008 ����, ����������� �� ������� �������������� ����.

������� ���������� ��������� ������. (��������� 1901����, �. 41.)

�� ����� ����� ��������������� �������� ���������� ������� �������, ���������� ��� ��������.������ �������� ���������� ������� �������

� ������������� �������� ����������� �������� ���� ���������� � � ���, ��� ��� ������� �� ����������. “�������������������� �����������” � ������: “��������� �������� ����� ����� � ������� ����������� ������������� �����������”.

���� ����� �� ����������������� �����-���������� � ����������� 20 ���� ��������� � ���������������������� �������������� ���� � � ������������� �������� �������� �������������, � ������-���������� ������� ������� � �� ��������� ���� �� ���������������� ����������� ������� �����.

������ ����� ������� �� ������ ���������� ���������: “������� C���������� ����� � ������� �����“. �� ���� �� ������ ����� ������ �������� ������ ���� ������ � ������ ������������� ��������� ��� ����������������� � �� ��������� �������� “�� ������ � ������”.

����� ����, �������� ������� ��������, ����������� �� ���������� 1901 ���� (����������� ���������������� ����, ��� ����������

��. ��������� ��������������������� (���������)

��� �������� ������� ����������������� ��������������� ������ ������� ��������� ���������� ������� ����� ��������� � ��������� ����� � ������, ���������� ������������ ������������ –  ������������������� ������, ��� ������������������������������ (�����): “�������� ����� ��������� ����������� ������������ ������ ���”, “� ������������������� ������� ������������� ������“,�������� ��������. ��������� ���� ����� ������”������� �� ������ � ���� �������� �����

�������� ��� ����� ���������, ������ � ����� ����� ���� ���� ������������� �������� ������������������� ������� �����. �� ����� ������ � ������������� �����������, ���� ������� “�������� �����”, ������� ������������ �������� ������ (���������).

������� ������ � ������ ����������� ���� ������ ��������������������� IV �������� �������� ������ �� ������ ������ �������������� ������� � ���������������������� ������ ������ �������� � “������ �������� ����������” ������������ ������ ������� ���������

� ����� ����� ��������������� ������ ��������� ������ ����������� ������� ������� ��������������������-  ������������� ������ (����-��������) �� ����� ������������������������� �������� ��������� �� ������� �������:  � ������� ����������������� ������ ������ ������� � ��������.

����������

�� � ���� ������, ��� ���������� ������ ���������� ����������� �������� �� ��, ��� � ������� ���������.

������� �������� �� ��, ��� ������ �� ������� � ������ ��������������� ����� ������� ���� ����� ������ � �������, �������,����������� ������������! �� �����, � ������� ������� ������� ����� �� �������, � ����������,�������, �� �� ���� �� ����� �� ������ ������� ��������� ��� ����������� ��������. � ��������� ����������, ��������� �� ������ �������� �.�.”������� �������� ����� ������”. �.1997 �.; ����������.�. “����-��������- ���� ������� �������� ��������” ���. 2008; �����������.”������� ��������� ������” �. 2005, �������������� ������ ��������� �������� ������ ������ ������������ ������ – ��������. ����������������� ����� ���� �� ����� ����������� ���� � ��������� � ���� ���������������� ��� ����������� ����� ����������� ����� � ��� ������������������������������ ����������!

����� ����, ���� �� ������������, ��� ������� ����� �������� ������� ������������� �������(������ ��� – ������, ���������� – �� ������; ��� �������� ������������������� ���������������� ����������� ����� ����������������,� ���� ������������� ������� ���������� ����������, ����������������������� ������������� ����� – ������� ����� ��� ��������� ������������� ��������� ����-���������� �� ������������ ���� ��������� (������������� ������� ���� � 1613 ���� ���� ������� �� ��������� �����) �������������� ���� ����� ������ ��� ���������, �� ������� ����� ��� ������������������������ ����������� �������� (������������� �����)! ���������������� ����� �������� ����� ����� �������� �� ������� ������,�������������������� ������ ����-��������������� ��� � ������ ���������������, ��� �� ������� �������������� �������� ������.

�� ����� ����� ������������ � ������, ������������� ������������ �������� � �������� ���������������� �������� ������ �� ������ ������������ ������� �����������������������������, ������� �������� ����������� ������ ������������������ ��������� ������� ������������� �����, ����� ���� �� ����, ���� ��������������������.�������� ��� �����, �� �������, ��� �������������������� ��������� ������� ���� ����� ���� � �������, ��� ����� ������� ���������������������. ���� ������� �����, ������� �������, ������������ ���������������������� ���� �����, ���� �� ������ ����� ��������� ��� ������������������������.

���������� �.�.�������������� � ������ �� ������. �-��.,2006 , ���� � �/� �������� 350�.

������������� �����, �������� ����������-�����������, ������ ������������ ���������,���� ���������� ������� ����-���������� ������� ������� � �������������������,������� �������� ����� – ������ �.�. ����������, ��������� ������ �������������� ������ � ��� ������ � ������� ���� �������� ��������, ������������� ������������������ �������� ����-��������������� ������� ������.

�� ������������ � ��������� ����������� ������� ������� ����� ������, ��� ��������� � ������������� �������������� � ���� � 17-�� �� 18-� ���� 1918 ����. ������ ����� �������� ����������������� ������������ ����������, �� � ��� ��������� ������������������������� ������� �������� � ��� �����.

�� �� �����, ��� ����������� �������� ����� �� ����� ���� �������� ��� �������, � ����������, �������������������, � ��������� ��������� � �����������, � ��������������������� �������� � �� ������ ������ � �������.

��, ��������� ����������, �������� ����� ������, ��� ������ ��������, �������� � ������ � ������������, ���������������� ������� ������� � ����� �������, ��� ������ ���. ���� ������������������ ���������� � ��������, �������� ������ �� ������ ������������,����� ����������� ����������, � ��������.

��� �� ������� ����������, � ���������,������������ ������������� ����������������� ���������. ���� ������� �������������, ������������ � ��������� ��������� ������������ ����������������. � ������ ������������ ��������� ������� ������ � �������. ��������������� ����������� �������

����������I. ������ ������ ������������� ��� ��������� � InternetExplorer � Mozilla Firefox
���������� II.��� ����������� ����������� ���� ������� � ������ ����� ��������������  ��������-���������� ������ � ������ ���������������������������������. ������� �  ����������  ������ ������ ����� �����.
���������� III.���� � ��� ���� �����-���� �������������� ����������� ��� ��������� ��������� ��������� ���������� �� �� ����������� ���� www.ic-xc-nika@mail.ru

����� ��� �������!

Источник: //www.ic-xc-nika.ru/texts/Alexandrov_M/Molitvy/Molitvy_v_prodolzhenii_dnia.html

Молитвы в продолжение дня

Молитва на продолжения

Господи, благослови.

Или:

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты ре́кл еси́ пречистыми усты́ Твоими: я́ко без мене́ не можете творити ничесо́же. Господи мой, Господи, верою объе́м в души́ моей и се́рдцы Тобою рече́нная, припа́даю Твоей благости: помози́ ми грешному сие́ дело, мною начинаемое, о Тебе Саме́м совершити, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Ты ре́кл еси́ — Ты сказал. Ничесо́же — ничего (точнее, ничего же). Объе́м — объяв, приняв (действит. причастие прошедшего времени от глагола объятии). О Тебе Саме́м — силою, именем Тебя Самого.

+ Я́ко без мене́ не можете творити ничесоже. Приводим слова из сокровенной беседы Спасителя с учениками в русском переводе: Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего (Ин.15:5).

О Тебе Саме́м совершити… Предлог «о» в церковнославянском языке имеет помимо прочих значения «с помощью, силою, именем»: Радуйтеся, праведнии, о Господе (Пс.

32:1), «в»: Несть Царство Божие брашно и питие, но и правда и мир и радость о Дусе Святе (Рим.14:17.

) Вот этот стих в русском переводе Библии: Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.

ПО ОКОНЧАНИИ ВСЯКОГО ДЕЛА

Слава Тебе, Господи.

Или:

Исполнение всех благи́х Ты еси́, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, я́ко един Многоми́лостив.

Исполнение — полнота. Всех благих — всех благ, всего доброго. Исполни — наполни.

ПЕРЕД УЧЕНИЕМ

Царю́ Небесный… (см. Молитвы утренние: «Молитва Святому Духу»).

Или:

Преблаги́й Господи, низпосли́ нам благодать Духа Твоего Свята́го, да́рствующаго и укрепля́ющаго душевные наша силы, дабы́, внима́юще преподаваемому нам учению, возрасли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим на утешение. Церкви и отечеству на пользу.

Низпосли́ — пошли в низ с неба. Благодать — помощь Божия, спасительная сила Божия. Да́рствующаго — дающего. Душевныя… силы — ум, сердце, воля, память, совесть. Дабы́ — чтобы (да + бы).

+ В этой молитве мы просим, чтобы Господь дал нам понятливость и охоту к учению, чтобы это учение послужило на славу Божию, на утешение родителей и на пользу наших ближних. Славить Бога мы можем и должны добродетельной жизнью.

А именно — утешать родителей хорошими успехами, скромным поведением, послушанием, заботою о них; быть полезными Церкви, то есть посещать храм Божий, исполнять правила и уставы Православной Церкви, заботиться об украшении храмов.

Отечеству бываем полезны тогда, когда трудимся во славу Божию и своей родины, молимся за нее, любим друг друга и помогаем ближнему.

ПОСЛЕ УЧЕНИЯ

Достойно есть… (см. Молитвы утренние: «Окончание молитв»).

Или:

Благодарим Тебе́, Создателю, я́ко сподо́бил еси́ нас благодати Твоей, во е́же внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учи́телей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.

Я́ко — что. Спод́обил — удостоил. Во е́же — чтобы.

ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ПИЩИ

Отче наш, Иже еси́ на Небесех!… (см. Молитвы утренние: «Молитва Господня»).

Или:

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты дае́ши им пищу во благовре́мении, отверза́еши Ты щедрую руку Твою и исполня́еши всякое живо́тно благоволе́ния.

Всякое живо́тно — всё живущее.

+ Молитва взята из Пс.144, стихи 15-16: Очи всех на Тя уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении; отверзаеши Ты руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения. (Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время; открываешь руку Твою и насыщаешь всё живущее по благоволению).

ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ПИЩИ

Благодарим Тя, Христе Боже наш, я́ко насытил еси́ нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но я́ко посреде́ учеников Твоих прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ к нам и спаси нас.

+ Но я́ко посреде́ учеников Твоих прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ к нам и спаси нас.

Слова молитвы отсылают нас к Евангелию от Луки, в котором описано, как, когда ученики обсуждали поразительное свидетельство Луки и Клеопы о встрече с Воскресшим Господом, Сам Иисусе стал посреди них и сказал им: мир вам, а затем, чтобы убедить их в подлинности Своего Воскресения, взял поданные учениками рыбу и соты с медом и ел пред ними (см.: Лк.24:36-43).

«Кто готовится к молитве после трапезы, тот никогда не впадет в невоздержание и пьянство, но ожиданием молитвы, как бы уздою, удерживая свои помыслы, будет с умеренностью употреблять всё предлагаемое и как душу, так и тело исполнит великого благоговения. Ибо трапеза, начинающаяся и оканчивающаяся молитвою, никогда не оскудеет, но обильнее всякого источника принесет нам все блага» (святитель Иоанн Златоуст).

Источник: //kadilo.info/ob-yasnenie-molitv/molitvoslov/471-molitvy-v-prodolzhenie-dnya.html

Православная молитва на каждый день

Молитва на продолжения

Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначального Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми усты Твоими яко: без Мене не можете творити ничесоже. Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми грешному сие дело, мною начинаемо, о Тебе Самем совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва по окончании всякого дела (глаголи тайно или мысленно)

Слава Тебе, Господи!

Или

Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един многомилостив.

Молитва перед вкушением пищи

Отче наш…

Или

Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животное благоволения.

Молитва после вкушения пищи

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

Тропарь, глас 4-й

Скорый в заступлении един сый, Христе, скорое свыше покажи посещение страждущему рабу Твоему (имя рек), и избави от недуг и горьких болезней; и воздвигни во еже пети Тя и славити непрестанно, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 3-й

На одре болезни лежащаго и смертною раною уязвленнаго, якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу и разслабленнаго на одре носимаого; сице и ныне, Милосерде, страждущаго посети и исцели: Ты бо един еси недуги и болезни рода нашего понесый и вся могий, яко Многомилостив.

Молитва на каждый день

Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, раба Твоего (имя рек) немощствующа посети милостию Твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное.

Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач раба Твоего (имя рек), воздвигни его от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй его Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 2-й

Путь и истина сый, Христе, спутника Ангела Твоего рабом Твоим ныне, якоже Товии иногда, посли сохраняюща, и невредимых, к славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии соблюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

Кондак, глас 2-й

Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый, Спасе, сшествуй и ныне рабом Твоим, путешествовати хотящим, от всякаго избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, можеши хотяй.

Молитва

Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый путю, состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистой Ти Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй. И якоже рабу Твоему Товии, Ангела хранителя и наставника посли, сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния видимых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих наставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и паки цело и безмятежно возвращающа; и даждь им все благое свое намерение ко благоугождению Твоему благополучно в славу Твою исполнити. Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцом и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичная молитва

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Кондак, глас 5-й

Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою разжигаеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего яко себе, и повеления Твоя храняще славим Тя, всех благ Дателя.

Молитва св. Ефрема Сирина, читаемая Великим Постом

Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (Поклон земной) Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

(Поклон земной) Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (Поклон земной) Боже, очисти мя грешного! (12 раз с поясными поклонами) Господи и Владыко живота…

(и далее целиком, и в конце один земной поклон).

Email рассылкаTelegram

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

Источник: //vsemolitva.ru/pravoslavnaya-molitva-na-kazhdyj-den.html

Молитвы на каждый день » The prayer book – Молитвенник

Молитва на продолжения
Молитвы на каждый день / Основные молитвы

Молитвы вечерние

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Скачать Молитвы вечерние

AZW3 [197,52 Kb] (cкачиваний: 43)

DjVu [152,82 Kb] (cкачиваний: 20)
EPUB [59,17 Kb] (cкачиваний: 33)
MOBI [189,36 Kb] (cкачиваний: 22)
PDF [340,81 Kb] (cкачиваний: 101)

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси: 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13) 

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Скачать Молитвы утренние

AZW3 [201,15 Kb] (cкачиваний: 65)

DjVu [122,81 Kb] (cкачиваний: 23)
EPUB [64,26 Kb] (cкачиваний: 31)
MOBI [191,43 Kb] (cкачиваний: 20)
PDF [327,21 Kb] (cкачиваний: 83)

Святому праведному Иоанну Кронштадтскому

О великий угодниче Христов, святый праведный отче Иоанне Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю! Вознося славословие триединому Богу, ты молитвенно взывал: “Имя Тебе Любовь: не отвергни мене заблуждающагося. Имя Тебе Сила: укрепи мене, изнемогающаго и падающаго.

Имя Тебе Свет: просвети душу мою, омраченную житейскими страстями. Имя Тебе Мир: умири мятущуюся душу мою. Имя Тебе Милость: не преставай миловати мене”.

Ныне благодарная твоему предстательству всероссийская паства молится тебе: Христоименитый и праведный угодниче Божий! Любовию твоею озари нас, грешных и немощных, сподоби нас принести достойныя плоды покаяния и неосужденно причащатися святых Христовых Таин: силою твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни исцели, от напастей врагов видимых и невидимых избави: светом лика твоего служителей и предстоятелей алтаря Христова на святыя подвиги пастырскаго делания подвигни, младенцем воспитание даруй, юность настави, старость поддержи, святыни храмов и святыи обители озари: умири, чудотворче и провидче преизряднейший, народы страны нашея, благодатию и даром Святаго Духа избави от междоусобныя брани; расточенныя собери, прельщенныя обрати и совокупи святей соборней и апостольстей Церкви: милостию твоею супружества в мире и единомыслии соблюди, монашествующим в делах благих преспеяние и благословение даруй, малодушныя утеши, страждующих от духов нечистых свободи, в нуждах и обстояниих сущих помилуй и всех нас на путь спасения настави: во Христе живый, отче наш Иоанне, приведи нас к невечернему свету жизни вечныя, да сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога во веки веков. Аминь.

Молитва святому Николаю

Овсесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва

Овсеблагий отче Николае, пастырю и учителю, всех верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих! Скоро потщися, и избави Христово стадо от волков губящих е; и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и внезапныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем, и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4-й

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благосло вим, благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

Кондак, глас 3-й

Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.

Слава и ныне: Богородичен

Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

Молитва против антихриста

(составленная оптинским старцем схииеромонахом Анатолием Потаповым)

Избави мя, Господи, от обольщения богомерзкого и злохитрого антихриста, близгрядущего, и укрой меня от сетей его в сокровенной пустыне Твоего спасения.

Даждь ми, Господи, крепость и мужество твердаго исповедания имени Твоего святого, да не отступлю страха ради дьявольского, да не отрекусь от Тебя, Спасителя и Искупителя моего, от Святой Твоей Церкви.

Но даждь мне, Господи, день и ночь плачь и слезы о грехах моих, и пощади мя, Господи, в час Страшного Суда Твоего. Аминь.

Может быть интересным

Молитва св.

праведного Иоанна Кронштадского об укреплении в Православной вере и единстве

«Господи, утверди в вере сей сердце мое и сердца всех православных христиан; сей веры и сего чаяния жити достойно вразуми; соедини в вере сей все великие общества христианские, бедственно отпадшие от единства Святой Православной Кафолической Церкви, яже есть Тело Твое и ее же Глава еси Ты и Спаситель Тела; низложи гордыню и противление учителей их и последующих им; даруй им сердцем уразуметь истину и спасительность Церкви Твоей и неленостно ей соединиться; совокупи Твоей Святой Церкви и недугующих невежеством, заблуждением и упорством раскола, сломив силою благодати Духа Твоего упорство их и противление Истине Твоей, да не погибнут люте в своем противлении, якоже Корей, Дафан и Авирон, противившиеся Моисею и Аарону, рабам Твоим. К сей вере привлецы все языцы, населяющие землю, да единым сердцем и едиными усты все языцы прославят Тебя, Единого всех Бога и Благодетеля; в сей вере и нас всех соедини духом кротости, смирения, незлобия, простоты, бесстрастия, терпения, долготерпения, милосердия, соболезнования и сорадования». АМИНЬ.

Перед началом всякого делаЦарю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже.

Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.

Молитва 1 (понедельник) . Архангелу Михаилу

Великий архистратиже Божий, Михаиле, победитель демонов, победи и сокруши всех врагов моих видимых и невидимых. И умоли Господа Вседержителя, да спасет и сохранит меня Господь от всех скорбей и от всякой болезни, от смертоносной язвы и от напрасной смерти, о, великий архангеле Михаиле, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ПРИ ОТЧАЯНИИ Молитвенником при отчаянии может быть святой Иоанн Златоустый, архиепископ Константинопольский (13/26 ноября), отошедший ко Господу в 407 году.
Это было в самый день Воздвижения Честного Креста Господня. Во время посвящения Иоанна в священники, когда патриарх возложил свою руку на его главу, внезапно появился белый сияющий голубь, который летал над головою святого Иоанна. В сане священника Иоанн еще с большей ревностью заботился о спасении душ человеческих. Иоанн Златоустый – великий учитель всего мира – без всякого колебания обличал несправедливости, защищал обиженных. Он произнес множество проповедей с амвона, поучая народ, искореняя в людях худые обычаи, истребляя нечистоту, зависть, неправду и всякое небогоугодное дело. Служению слову Божию была посвящена его жизнь.

Мы обращаемся к его посредничеству пред Господом в тех случаях, когда дошли до отчаяния.

Молитва перед началом всякого дела, о помощи и успехе

Молитва на продолжения

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  //www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Все люди ежедневно совершают множество разных запланированных важных и мелких дел. Но в любом мероприятии нужна удача, везение. Конечно же, действия каждого человека рассчитаны на получение прибыли и какой-либо прибыли. Хотя мир не без добрых людей, как говорится, поэтому очень часто можно наблюдать за тем, как люди помогают нуждающимся просто так, без всякой выгоды.

Но даже такие поступки нуждаются в Божьем благословении. Поэтому перед начинанием всякого дела и просто на удачу необходимо заручиться поддержкой высших сил.

Молитва перед всяким добрым делом даст вам силы сделать все правильно. Потому перед важным делом можно помолиться:

  • Иисусу Христу
  • Матроне Московской
  • Николаю Чудотворцу
  • Вашему Ангелу Хранителю

Молитва перед началом всякого дела

Каждый человек в своей жизни желает чего-то добиться. А особенно в наш век, когда ценятся материальное благосостояние. Но не у всех это получается.

Только не стоит огорчаться и думать, что это вы криворукие и ничего не можете сами создать. Просто вам не хватает немного везения, удачи и Божьей благодати. Но это можно исправить.

Перед начинанием всякого дела можно обратиться к Всевышнему со словами:

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Благослови, Господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело, во славу Твою.

Господи, Иисусе Христе, Сыне Единородный Безначальнаго Твоего Отца, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими, яко без Мене не можете творити ничесоже.

Господи мой, Господи, верою объем в души моей и сердце Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, грешному, сие дело, мною начинаемое, о Тебе Самом совершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, молитвами Богородицы и всех Твоих святых. Аминь.»

//www..com/watch?v=93_Z6BNvyIs

Кроме того, о помощи в делах вы можете попросить у Николая Чудотворца. Святой Николай никогда не оставляет без поддержки страждущих, которые в ней так нуждаются.

«Угодник Николай, Защитник и Спаситель. Ниспошли мне лад в делах суетных и не прогневайся на греховную просьбу. Надели меня усердным трудолюбием и защити от дюжих неудач. Да будет воля твоя. Аминь.»

Если вам предстоит какое-то опасное для здоровья или даже жизни дело, то помолитесь Святой Матроне. Так не только везение вас не покинет, но вы будете живы и здоровы. Матушка Матрона еще при жизни слушала всех, кто к ней обращался, даже с самыми мелкими проблемами, помогала всем без исключения.

«Блаженная Старица, Матрона Московская. Перед началом дела трудного, обращаюсь к тебе с мольбою праведной. Защити меня от рисков, поломок, ушибов и сломов. Сбереги мое тело от увечий и травм, а душу от всякого искушения. Да будет воля твоя. Аминь.»

Молитва на удачу в делах

Когда открываешь свое предприятие, начинаешь собственный бизнес или воплощаешь в жизнь любые важные планы, не хотелось бы потерпеть фиаско. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь с мольбой на удачу в делах к Ангелу-Хранителю.

«Я призываю своего ангела-хранителя прикоснуться к моей судьбе, направить мои пути в русло благополучия и удачи. Когда ангел-хранитель мой услышит меня, благословенным чудом моя жизнь оберет новый смысл, и я обрету успех в деле сегодняшнем, и в делах будущих не будет препятствий для меня, ибо рука моего ангела-хранителя ведет меня. Аминь.»

Недаром у каждого есть свой Ангел, который не просто охраняет, но и помогает в любых сложных ситуациях. Поэтому это прошение будет очень действенным.

Молитва о помощи в делах

Бывают такие моменты, когда понимаете, что что-то идет не так, и в один миг можно потерять все, что с таким трудом строили. Бизнес рушится, удача покинула, ваше детище больше не приносит былой прибыли, тогда нужно не сидеть, сложа руки, а действовать.

Попросите помощи у Святых Великомученников. Можно использовать молебны, которые мы уже указывали выше. Но, если вы хотите привлечь не только фортуну, но и деньги обратно, то на удачу в делах и везение прочитайте следующий молебен:

«Господь — мой пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к тихим водам, подкрепляет мою душу, направляет меня на стези правды.

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена.

Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь.»

Кроме того, на везение в работе можно прочесть мольбу Святейшему Трифону.

«Святой мученик Трифон, быстрый наш помощник. Будь мне помощником и защитником от бесов лукавых и предводителем к Царствию Небесному. Помоли Всевышнего, да подарит мне он радость от работы, да прибудет он всегда рядом со мною и задуманное исполнит.»

Теперь вы знаете, какие молебны использовать для привлечения удачи и везения в любом начинании или, когда что-то идет не так в ваших делах. Запомните, никогда нельзя терять надежду. Верьте в силы высших сил, не бойтесь просить Святой помощи и тогда все будет хорошо. Ведь молиться можно, прося не только здравия, но и всего о чем вы так нуждаетесь.

Обязательно к прочтению:  Молитва Парфения Киевского

Да храни Вас Господь!

Источник: //ikona-i-molitva.info/molitva-pered-nachalom-vsyakogo-dela-o-pomoshhi-i-udachi/

Молитвы в продолжение дня | Школа Дар Жизни-Дар Слова

Молитва на продолжения

Молитвы в продолжении дня (Правило пр. Серафима Саровского для мирян)

Молитву преподобный Серафим Саровский считал для жизни столь же необходимой, как воздух. он требовал от своих духовных детей, чтобы они непрестанно молились, и заповедовал им такое молитвенное правило, оставшееся под именем «Правило отца Серафима».

 Пробудившись от сна и ставши на избранном месте, всякий должен читать ту спасительную молитву, которую людям передал Сам Господь, то есть

«Отче наш» (трижды), потом «Богородице Дево, радуйся» (трижды) и, наконец, единожды Символ веры

Совершив это утреннее правило, всякий христианин пусть отходит на свое дело и, занимаясь дома или находясь в пути, должен читать тихо «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Если же окружают люди, то, занимаясь делом, говорить только умом «Господи, помилуй», и так продолжать до самого обеда. Перед обедом совершить то же правило, что и утром.

После обеда, исполняя свое дело, всякий должен читать тихо: «Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго», что продолжать до самой ночи.

Когда же случится проводить время в уединении, нужно читать: «Господи иисусе Христе, Богородицею помилуй мя грешнаго», а ложась спать на ночь, всякий христианин должен повторять утреннее првило ,и после него с крестным знамением пусть засыпает.

При этом святой старец говорил, указывая на опыт святых отцов, что если христианин будет держаться этого малого правила, как спасительного якоря среди волн морской суеты, со смирением исполняя его, то может достигнуть высокой меры духовной, ибо эти молитвы суть основание христианина: первая — как слово Самого Господа и поставленная Им в образец всех молитв, вторая принесена с неба архангелом как приветствие Пресвятой Деве, Матери Господа. Последняя же заключает все догматы веры.

Имеющий время пусть читает Евангелие, Апостол, другие молитвы, акафисты, каноны. Если же кому невозможно выполянть и этого правила — слуге, подневольному человеку — то мудрый старец советовал выполнять это правило и лежа, и при ходьбе, и при деле, помня слова Писания: «Всяк, иже призовет имя Господне, спасается».

 Молитва ежедневная святителя Филарета (Дроздова)

Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, даждь рабу Твоему, чего я сам просить не умею.

 
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою пред Тобою, сердце мое отверсто; Ты зришь нужды, которых я не знаю.

Зри и сотвори по милости Твоей; порази и исцели, низложи и подыми меня! 
Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе; научи меня молиться. Сам во мне молись.

Молитва перед выходом из дома

 Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Отрицаюся тебе, сатана, гордыни твоей и служению тебе, и сочетаюся Тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 
(И осенить себя крестным знамением).

Иные молитвы

Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста и сохрани мя от всякаго зла.
Господи, направи ко благу путь мой.
Господи, благослови все мои вхождения и исхождения.
(И осенить себя крестным знамением).

Oтче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Или: Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения (строки изПс. 144).

 На благословение пищи и пития мирянам

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь. (И перекрестить пищу и питие)

Молитвы после еды

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

 Молитва перед началом и по окончании всякого дела

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.