Молитва о помощи в беде и опасности

Содержание

Молитвы в бедности или потере имущества

Молитва о помощи в беде и опасности

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Утоли моя печали»1

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на Твою́ бо ми́лость упова́ю: угаси́ ми пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбу́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием приноси́мую тебе́.

Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами, душе́вный и теле́сный я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни души́ и те́ла, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отъими́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ утеши́, да сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния моего́. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Казанская»2

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́.

Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рно страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и раско́ла.

Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти.

Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Иоанну Милостивому, патриарху Александрийскому

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостиве защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех.

Не преста́й моля́ся ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вы любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л еси́ себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напая́ющая.

Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни.

Сотвори́ у́бо твои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́в в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния во Ца́рствии Небе́снем.

В житии́ твое́м на земли́ ты́ бы́л еси́ приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни.

То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м Бо́гом на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л еси́ ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л еси́ ко утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да всели́тся в ни́х ми́р и ра́дость о Ду́се Свя́те,– во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Николаю Чудотворцу

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Спиридону Тримифунтскому3

О, всеблаже́нный святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́й на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки А́нгел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи.

Умоли́ благоутро́бие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́ниим на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й.

Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния! Изба́ви всех ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим вся, я́же ко спасе́нию, поле́зная. Я́ко да, твои́ми моли́твами наставляеми и соблюда́еми, дости́гнем в ве́чный поко́й и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону Задонскому4

О, всехва́льный Святи́телю и Уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии.

Ве́руем от всея́ ду́ши и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию.

Приими́ у́бо, ублажа́емый Уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свобо́ди ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго.

Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да приба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем веце мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Святителю Митрофану Воронежскому

О, святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко твоему́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых духо́в, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да потща́тся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблюсти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зенный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я душа́м и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Алексию, человеку Божию5

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святы ́й челове́че Бо́жий Алекси́е, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Госпо́дню предстоя́й, на земли́ же да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная соверша ́яй чудеса́! При́зри ми́лостиво на предстоя́щия святе́й ико́не твое́й лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от Тебе́ по́мощи и заступле́ния.

Простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́ и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в неду́зех стра́ждущим исцеле́ние, напа́ствуемым заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем же, чту́щим тя, ми́рную и христиа́нскую живота́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шней Суде́ Христо́ве.

Ей, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да, твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим Человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

3 Акафист святителю Спиридону Тримифунтскому, чудотворцу.4 Акафист святителю Тихону Задонскому.

См. БЕДНОСТЬ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-bednosti-ili-potere-imushhestva.html

Молитва отвести беду: самые сильные молитвы и заговоры от завистников и врагов

Молитва о помощи в беде и опасности

Бывают такие ситуации, когда проще предотвратить серьезные неприятности, нежели пытаться каким-то образом справиться с их последствиями. Существует немало молитв, которые способны отвести от человека беду.

Читая их с верой в сердце, вы непременно оградите себя от непростых жизненных перипетий. Сегодня мы расскажем вам о том, как отвести беду с помощью сильной молитвы.

Поговорим и о том, когда стоит читать эти тексты!

Как действуют такие молитвы?

Постараемся объяснить принцип работы таких молитв. Дело в том, что тексты, прочитанные в искренней верой в сердце, устраняют небольшие неприятности, а крупные превращают в незначительные.

К примеру, если вы прочли такую молитву в ситуации, когда вам суждено было попасть в автокатастрофу, вы либо отделаетесь небольшими царапинами, либо отмените поездку, либо просто увидите ДТП на дороге.

От чего это зависит? В первую очередь, от силы вашей веры, а во-вторых – от силы вашего ангела-хранителя. Не забывайте регулярно благодарить его, читайте благодарственные молитвы!

Правила чтения молитв

Для того, чтобы молитва стала надежной защитой в жизни, необходимо соблюдать ряд правил. Так, молиться нужно ежедневно, рассказывая о том, что вас беспокоит. Делиться с Всевышним или Святыми можно и своими тревогами.

Просить следует не только за себя, но гораздо больше внимания лучше всего уделять мольбам за своих родных и близких. В тех случаях, когда у вас нет возможности произнести текст молитвы, вы можете обратиться к высшим силам своими словами.

Главное – искренность и вера! И не забывайте благодарить Бога и тех Святых, которым вы молитесь, за помощь и защиту.

Когда нужно читать молитвы? Отвести беду помогут тексты, прочитанные в том случае, если вас мучают дурные предчувствия. Сделать это следует и тогда, когда вам приснился умерший родственник. Так какие молитвы лучше всего читать?

«Отче наш»

Одной из самых сильных молитв православные христиане с уверенностью называют «Отче наш».

Все дело в том, что это единственная молитва, данная людям Иисусом Христом! Говоря о ее великой силе, верующие отмечают: достаточно прочесть несколько раз текст – и вы получите защиту от катастроф, аварий, землетрясений.

Есть свидетельства людей о том, что эта молитва, произнесенная про себя, могла остановить происходящие вокруг драки и какие-либо конфликты. Этот текст избавляет от депрессивных состояний, болезней и греховных мыслей, помогает обрести оптимизм и раскрыть себя. Может эта молитва и отвести беду. Текст ее прост:

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Правда, есть ряд нюансов. Для того, чтобы молитва помогла человеку, он должен простить всех своих обидчиков. Важно думать о людях хорошо, не гордиться собой. Еще одна особенность – необходимо учиться жалеть окружающих и помогать им.

Молитва Николаю Чудотворцу

Сложно найти в православном мире святого, которого почитают больше, чем Николая Чудотворца. Именно к нему обращаются даже те, кто чужд христианству – буддисты и мусульмане.

В чем же кроется причина такого масштабного почитания? Все дело в том, что помощь не заставит себя долго ждать! Святитель Николай никогда не запаздывает, порой он приходит на помощь в самый последний момент.

В чем помогут отращенные ему молитвы? Отвести беду, избавить от печалей, к тому же Николай Чудотворец был наделен даром чудотворения, исцеления людей. Вот текст молитвы, который поможет от всех бед:

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих! Скоро потщися и избави Христово стадо от волков губящих е; и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти.

И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуияго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь

Может ли молитва отвести беду, защитить от людей, приносящих зло, горечи и тревоги? Конечно, да! Верующие советуют обратиться к Матроне Московской. Вообще, она родилась абсолютно слепой, однако Бог наделил ее духовным зрением.

Необычные способности начали проявляться у нее, когда ей исполнилось семь лет. К дому семьи Никоновых днем и ночью тянулись посетители. Слава о девочке, которая может поднять с постели даже тяжелобольных, разнеслась по всей Тульской губернии.

На протяжении всей своей жизни Матрона Московская просто молилась за людей, благословляла их и давала советы, при этом святая никогда не учила окружающих – как им жить. Сегодня мощи старицы пребывают в Покровском монастыре, что находится в Москве.

Стоит отметить, что в любое время года очередь к ним растягивается на часы! Помолиться Матушке Матроне можно и дома – перед ее иконой. Сильная молитва отвести беду звучит так:

О, блаженная Старица Матрона. Очисти мою душу и бренное тело от болезней и хвори. Коли враг порчу наслал и злобным взглядом отметил, возврати ему то, что гнездится во мне. Ниспошли мне защиту от злобного люда и попроси у Господа Бога святого отпущения. Помолись за меня в Божьих чертогах и защити от дурного глаза и скорби от вражеского умысла. Да будет так. Аминь!

Защитить семью

Самой большой ценностью человека можно с уверенностью назвать его семью. Разумеется, каждому хочется, чтобы у его близких все было в порядке. Но ведь не бывает так, чтобы у человека не было врагов или тех, кто ему завидует. На помощь в такой ситуации придет сильная молитва. Отвести беду от семьи поможет обращение к Иисусу Христу, которое звучит следующим образом:

Господи Иисусе Христе, сыне Божий. Огради раба своего (называете собственное имя) от вражеского помысла. Защити меня от злых людей и черной зависти. Изгони из души проклятия, порчу и дурные глаза. Очисти мой жизненный путь от проказы, заразы, хвори и боли, от томления, гонения и прозябания. Отпусти мне все грехи и преступления, ниспошли мне святого прощения. Аминь!

Молитва Архангелу Михаилу

Кто такой Архангел Михаил? Верующие считают его одним из самых сильных покровителей христиан. Достаточно обратиться к Ветхому Завету, чтобы узнать – Архангел Михаил является верховным ангелом, именно он мог без сомнений встать во главе ожесточенной битвы между силами Света и тьмы. К тому же именно он низверг в ад исчадие сатаны.

В каких ситуациях следует обращаться к Архангелу Михаилу? Это стоит делать тогда, когда вы хотите:

 • уберечься от злых людей;
 • оградить себя от влияния магии, людей, нечистых на руку;
 • не дать Темным силам завладеть вашей душой.

Архангел Михаил защитит человека от насильников и воров, правда, для этого необходимо искренне верить в покровителя и силу молитвы. Отвести беду можно с помощью таких слов:

О, святый Михаиле Архангеле, светлообразный и грозный Небесного Царя воеводо! Прежде Страшного Суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избави душу мою и приведи ю к сотворшему ю Богу, селящему на херувимех, и молися о ней прилежно, да твоим ходатайством поедет ю в место покойное.

О грозный воеводо небесных сил, предстателю всех у Престола Владыки Христа, хранителю твердый всем человеком и мудрый оружниче, крепкий воеводо Небеснаго Царя! Помилуй мя грешнаго, требующаго твоего заступления, сохрани мя от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольского, и сподоби мя непостыдно предстати Создателю нашему в час страшного и праведного суда Его.

О всесвятый великий Михаиле Архистратиже! Не презри мене грешнаго, молящегося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби мя тамо купно с тобою славити Отца и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь!

Молитва Архангелу Михаилу, защищающая от врагов

Слова этой молитвы нужно произносить, собираясь выходить из дома. Правда, делать это следует лишь тогда, когда вам грозит какая-либо опасность.

Звучит текст так:

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!

Демонов сокрушитель, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылый первый Князь и Воевода Небесных сил — Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егды услышишь нас, грешных, молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое.

Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы, молитвами святых Апостолов, Святителя Чудотворца Николая, Андрея, Христа ради, юродивого, святого пророка Илии и всех святых великомучеников: святый мученики Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцов наших, от века Богу угодивших, и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий архангеле Михаиле! Помоги нам грешным (имя) и избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасной смерти, от великого зла, от врага льстивого, от бури поносимой, от лукавого избави нас навсегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святой Архистратиг Божий Михаил, молниеносным мечом Твоим отжени от меня духа лукавого, искушающего и томящего мя. Аминь.

Как отвести беду от семьи: молитва Богородице

Богородица – самая главная заступница верующих, любят и почитают ее неспроста: искренние и горячие молитвы перед ее чудотворным образом спасали и людей, и целые народы от смерти и разных напастей. Именно по этой причине к Матушке Богородице стоит обращаться тогда, когда в жизни – вашей и ваших близких – наступила черная полоса.

Какая молитва отведет беду от семьи и дома? Предлагаем вашему вниманию ее текст:

О Мати Божия, помощь и защита наша, егда попросим, буди Избавительницей нашей, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тебя призываем, умелосердися и помози, пожалей и избави, и приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, якоже хочеши, успокой и обрадуй нас, любящих Твоего Безначального Сына. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю

Православные и католики знают: каждый человек с самого рождения был наделен добрым духом, ангелом, который незримо находится рядом с ним на протяжении всей его жизни.

Это личный покровитель, главная задача которого – способствование спасению души подопечного. Именно ангелы-хранители наставляют христиан в их вере, оберегают их тела и души, обращаются с мольбами о них к Богу, заступаются за них.

Так к кому же, если не к ангелу-хранителю обратиться с молитвой, чтобы отвести беду? Сама молитва достаточно проста:

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Господа с небесе данный, прилежно молю Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Заговоры от бед и врагов

Если ваша интуиция подсказывает вам, что вас ожидает опасность, не следует ее игнорировать. В моменты тревоги стоит подстраховаться и прочитать заговор, который защитит от несчастий и неприятностей. Звучит он следующим образом:

Сошел Иисус Христос с небес, вознес животворящий крест. Крестом животворящим нас осенил, своими чудесами нас сохранил, уберег от зверя ходячего, от змея летячего, от вора и разбойника. Убереги меня, Господи, раба твоего (имярек). Подле нашего двора стоит синайская гора и строй дорогих ангелов помощников.

Эти слова уберегут вас от опасности, окружат вас и вашу семью невидимым щитом. Читать текст, приведенный выше, можно в любом месте и в любое время.

Источник: http://fb.ru/article/393660/molitva-otvesti-bedu-samyie-silnyie-molitvyi-i-zagovoryi-ot-zavistnikov-i-vragov

Молитва Господу о защите и помощи

Молитва о помощи в беде и опасности

Часто в нашей жизни происходят различные ситуации как положительного, так и негативного характера. Бывает такое, что некоторые из них вызваны стечением определенных обстоятельств и необъяснимыми внешними факторами, но есть и такие, которые вызваны вмешательством человека. Именно в таких случаях читают молитву Господу о защите и помощи.

Господь Иисус Христос

Как только мы становимся подвержены какому-либо негативному влиянию или событию, мы сразу начинаем взывать к высшим силам.

В основном наши молитвы направлены Господу, так как он находится выше всех по иерархической лестнице. Иисуса Христа считают Сыном Господа, который пришел на эту землю, чтобы спасти нас, грешных людей.

Он должен был наставить нас на путь истинный. Нелегкий путь был дан Ему для искупления наших грехов.

Именно Его считают основателем Царства Божьего, а точнее Церкви. Именно в этом месте мы можем обратится к нему с нашими просьбами, укрепить нашу веру и обрести душевный покой.

Все проповеди Христа были направлены на то, чтобы у человечества сформировались новые догмы и принципы жизни. Кроме того им были составлены заповеди, следуя которым можно достигнуть благодати Божьей.

Молитвы Иисусу

Основная задача молитв и следования заповедей Господа – это торжество веры в Царство Господнее. Именно с такой целью мы и читает молитвы Господу. Каждая из них имеет свой смысл и несет определенное значение. Есть также те, которые читаются в определенное время и в определенном количестве.

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

Молитва Господу считается самой основной и главной, которую необходимо знать каждому. Она содержит самое личное и главное, чему в основном учат еще с самого детства. Большинство говорит о том, что она являет собой некую беседу с Господом. После ее прочтения на душе может стать спокойнее и комфортнее, потому как она очищает и возвышает.

Так же читайте:  Мощи Дмитрия Солунского

Наиболее важными среди них выделяют:

 • Отче Наш;
 • молитва Господу от зла и врагов;
 • Господи Иисусе Христе, Сыне Божий;
 • молитва покаяния Иисусу Христу и прочие.

Молитва о помощи

В разнообразных жизненных ситуациях нам бывает необходима чья-то поддержка и помощь. У окружающих бывает не достаточно сил и тут нам могут прийти на выручку высшие силы. Чаще всего наши просьбы обращены к Господу. Есть даже определенная молитва, которая имеет специальное для этого предназначение.

 «В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю.

Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.»

Молитва от врагов

Бывает такое, что мы становимся мишенью для агрессивных выпадов со стороны окружающих. Наши враги стараются сделать нашу жизнь невыносимой.

Хорошо, если такое влияние достаточно редкое и не приносит особых утрат, а что делать при постоянном и неудержимом желании Вам насолить. В данном случае может помочь молитва от врагов Господу.

Помните, если Ваша вера сильна и безгранична, то никакие враги Вам не навредят. Одолеть любую атаку недругов можно также с помощью ежедневного обращения к Господу с молитвой.

Так же читайте:  Молитва Богородице Споручница грешных

Как только почувствуете негатив, сразу поспешите прочитать молитву или обратится своими словами. Такую молитву желательно читать следующим образом. Если кто-то подвергся негативу, то сделайте следующее:

 • посадите человека напротив себя,
 • окрестите священным знамением,
 • прошепчите текст:

Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю! Избави тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь в безопасности; щит и ограждение — истина Его. Не устрашат тебя ужасы ночные, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полночь. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, а к тебе не прикоснутся.

Только смотреть будешь зорко глазами своими и увидишь возмездие грешникам. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое», Всевышнего ты избрал прибежищем своим. Не случится с тобою зло и язва не приблизится к обители твоей, ибо ангелам своим заповедает о тебе — оберегать тебя на всех путях твоих.

На руках понесут тебя и не преткнёшься о камень ногою своею. На аспида и василиска наступиши, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, уберегу его, потому что он познал имя мое.

Воззовет ко мне и услышу его, с ним Я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

Если жертвой стали Вы, то просто мысленно или шепотом прочитайте этот текст.

Молитва от нечистой силы

Могут быть и такие моменты, когда мы не можем четко определить нашего врага. Негативное воздействие может быть на нас направлено от злых сил. В этом случае может помочь молитва защита от нечистой силы Господу. Если у Вас наступила черная полоса в жизни и неприятности идут одна за одной, то не нужно сидеть сложивши руки. Необходимо что-то делать.

Так же читайте:  Житие преподобного Серафима Саровского чудотворца

Такая молитва будет более эффективной в том случае, если Вы будете читать ее регулярно каждый день. Также важным аспектом есть то, что слова необходимо проговаривать не на автомате, а вдумываясь в каждое и вкладывая всю душу и сердце. Такая молитва Господу о защите от зла поможет Вам уберечься от злых людей, негативных влияний и печали и тревоги, горестей.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помоги мне очиститься от злобной зависти вражеской и не допусти ко мне скорбные дни. Верую в тебя свято и усердно молю о прощении.

В греховных помыслах и порочных делах, забываю о православной вере. Прости меня, Господи, за эти грехи и не наказывай шибко.

Не прогневайся на врагов моих, но возврати им завистливую сажу, напущенную злыми людьми. Да будет воля твоя. Аминь».

Необходимо помнить о том, что после просьб и тем более после положительного результата, стоит прочитать благодарственные молитвы. Если Вы не знаете специального текста, то можно обратиться своими словами.

Самое основное в данном деле – это искренняя вера и чистые помыслы. Если у Вас будет желание отомстить врагам, то не думайте об этом. Отстранитесь от данной мысли и простите обидчика.

Поверьте, Господь все видит и воздаст каждому по заслугам его.

Смотрите так же видео с молитвой защищающую от врагов:

Молитва Господу о защите и помощи

Источник: https://tolkovanie.info/molitva-gospodu-o-zashhite-i-pomoshhi/

Молитва о помощи в беде и опасности

Молитва о помощи в беде и опасности

Самое подробное описание: молитва о помощи в беде и опасности – для наших читателей и подписчиков.

У каждого человека случаются неприятности в жизни, требующие помощи Свыше. Во многих ситуациях мы молим о защите Святых Угодников, ведь они имеют дерзновение молить о нас перед Всевышним. К тому же они тоже в свое время были обычными людьми и понимают наши проблемы.

И после смерти Господь сподобил их дар помогать людям в различных ситуациях.

В каких случаях просить о помощи молитвой

Работа — это то место, где человек проводит большую часть своей жизни. Трудовая деятельность дает нам возможность обеспечить себя и семью материальными благами.

Но иногда на работе наступает «черная полоса», череда неприятностей, что вынуждает искать выход из проблем. Конечно, можно терпеть нападки коллег и начальства, ежедневно находиться в стрессовом состоянии или искать новое место работы, что во время кризиса довольно сложно.

Молитва от неприятностей на работе Святым Угодникам способна повлиять на ситуацию и изменить ее в лучшую сторону.

Икона Пресвятой Богородицы «Семистрельная»

Пречистая Дева Мария способна разрешить любую проблему, вразумить врагов и успокоить их сердца. Богородица защитит от врагов, исключит недомолвки среди коллег, наладит микроклимат.

О Многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесенных! Приими многоолезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости, инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже от Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Святой Николай Чудотворец

Николай Мирликийский — один из любимейших и особо почитаемых святых у нашего народа.

Нет числа его чудесам, он помогает людям практически во всех делах и жизненных ситуациях, в том числе разрешает рабочие конфликты.

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святой Трифон

Молитва Святителю благоволит отчаявшимся и слабым духом людям выйти из сложной ситуации.

Будущего святого Господь наградил даром целительства еще в детские годы. Мальчик мог изгонять бесов, врачевать болящих. Согласно преданию, святой Трифон спас один из городов от ползучих гадов, за что император Троян, противник христианства, подверг его мучениям, а затем приказал отсечь голову, которая до сих пор хранится в Черногорском соборе св.Трифона.

Святитель не отказывает никому, он приоткрывает верующим в его помощь новые пути и придает силы для добрых свершений.

О святый мучениче Христов Трифоне, к тебе в молитве прибегаю, перед образом твоим молю. Испроси Господа нашего о помощи в работе, ибо страдаю бездеятельно да безысходно. Моли Господа да испроси у него помощи в делах мирских. Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь

Митрофан Воронежский

Святому молятся при конфликтных ситуациях на работе.

В молодости он служил священником на одном из приходов, благодаря чему его домочадцы жили в достатке и покое. Став вдовцом, клирик задумался о подвижничестве и был назначен епископом Воронежским.

Митрофан прославился делами милосердия и помощи в разрешении конфликтов. Он всегда заступится за просящего.

О архиерею Божий, святителю Христов Митрофане, услыши мя, грешнаго (имя), в час сей, в оньже тебе моление приношу, и помолися о мне грешнем ко Господу Богу, да отпустит грехи моя и подаст (просьба о работе) молитвами, святе, твоими. Аминь.

Спиридон Тримифунтский

Молитва святому Чудотворцу должна идти из самого сердца, он не поможет в обмане, а чистые помыслы просящего принесут огромную пользу.

Не нужно забывать о благодарении святого, предстательствующего пред Господом, за помощь.

О преблаженне святителю Спиридоне! Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Поминай нас у престола Спасителя и умоли Господа, да подаст грехов наших прощение, житие безбедное да мирное. Возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу Святому, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Апостол Петр

Молитва о работе укрепит дух и веру, избавит от искушений, поможет в трудных ситуациях.

Молитва Оптинским старцам

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Чтение псалмов

В Псалтыри молитвенникам открывается Слово Божие.

Давидовы песни помогают избавиться от любой житейской напасти, унять недоброжелателей, творящих зло. Чтение псалмов способно обезопасить от демонических нападок.

 • 57 — если вокруг накалилась ситуация и нет возможности унять «бурю», молитва защитит и призовет помощь Господню;
 • 70 — подскажет путь выхода из конфликта, уймет начальника-тирана;
 • 7 — помогает противостоять обидам и ссорам, указывает верные шаги к решению проблемы;
 • 11 — усмиряет дух злого человека;
 • 59 — открывает правду перед начальником в случае, если работник стал жертвой сплетен или заговора.

Молитвенные правила

При входе в Святой храм необходимо трижды перекреститься. Важно, касаться своего тела перстами, а не перекрещивать воздух.

Войдя в придел храма и встав перед ликом святого, нужно сосредоточиться и посвятить свои мысли святому, которому будет обращена молитва.

Желательно перед тем, как обратиться к святому, прочитать его житие, исповедоваться в грехах, причаститься. А крепкая вера и православный дух придадут сил в сложившейся ситуации.

В прошениях не стоит забывать об элементарной благодарности. Даже если просьба еще не исполнилась, то нужно продолжать моление, не отрекаться от святых и никого не обвинять.

Следует помнить, что для каждого действия и события есть свое время и место.

Чудотворная православная молитва на быструю помощь

Человеческая жизнь непредсказуема, и время от времени в у каждого из нас случаются ситуации, когда ему просто необходима быстрая помощь.

Причин этому может быть множество – возникла сложная жизненная ситуация, физическая опасность для жизни, заболел кто-то из близких, напало уныние, тоска – как бы там ни было, в любой экстренной ситуации верующий человек стремится просить помощи у Бога.

Сильная молитва о быстрой помощи «Господи, помилуй» многих удивляет своей лаконичностью, ведь мы по слабости своей считаем, что чем сильнее молитва, тем ее текст должен быть длиннее и «заковыристее».

Однако это не так, святые отцы учат нас, что самая короткая молитва, идущая от сердца, с верой и надеждой, намного сильнее, чем техническое чтение текстов длинных молений, с надеждой на их «магию».

Именно поэтому очень неоднозначное отношение среди священников вызывают книги наподобие — 81 молитва на быструю помощь.

Самые сильные православные молитвы на быструю помощь

Православная церковь учит нас, что искренняя молитва всегда бывает услышана: «просите, и дано будет Вам», – сказал Христос. Следуя заповеди Спасителя, мы в первую очередь со словами молитвы о быстрой помощи обращаемся именно к нему.

Однако сам Господь также указывает нам на многих помощников, которым Он даровал благодать быстро реагировать на призывы попавших в опасность или тяжелую ситуацию. Самые быстрые помощники, о которых ни в коем случае нельзя забывать, читая молитвы о помощи – Пресвятая Богородица, Ангел-хранитель, святой, в честь которого Вы названы.

Очень быстро помогает молитва о быстрой помощи перед иконами Богородицы Скоропослушница, Нечаянная радость, Казанская.

Святые, которым молятся о быстрой помощи

Из святых, призываемых во время опасности для жизни, особо почитаются архангел Михаил и святой Николай Чудотворец.

Молитва на быструю помощь в исцелении от тяжелых заболеваний читается перед чудотворными иконами Богородицы Целительница и Всех скорбящих Радость, Архангела Рафаила, священномученика Харалампия, святителя Луки Войно-Ясенецкого.

Если возникла ситуация, когда срочно нужны деньги, то следует читать молитву о быстрой помощи святителю Спиридону Тримифунсткому.

Текст православной молитвы на быструю помощь в бедах и несчастьях Ангелу – Хранителю своему

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Господа с небесе данный, прилежно молю Тя, Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Читать текст сильной молитвы к Ангелу – Хранителю своему о помощи в привлечении удачи и успеха

Благодетель, святый ангеле, хранитель мой во веки вечные, покуда жив есть буду. К тебе взывает подопечный твой, услышь меня и низойди до меня. Как облагодетельствовал ты меня много раз, так еще раз облагодетельствуй. Перед Богом чист я, перед людьми ни в чем не провинился.

Верой жил я прежде, верой буду жить дальше, а посему Господь оделил меня своей милостью и по воле Его ты меня охраняешь от всякой напасти. Так пусть же сбудется воля Господня и ты, святый, исполнишь ее. Прошу тебя о счастливой жизни для себя и домашних своих, и буде то для меня высшей наградой от Господа.

Услышь меня, ангеле небесный, и помоги мне, исполни волю Божию. Аминь.

Похожие статьи:

Источник: https://xn----7sbbh1acsciho3aw6kyb.xn--p1ai/molitva-o-pomoshhi-v-bede-i-opasnosti/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.