Молитва усопшим на надгробье

Содержание

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитва усопшим на надгробье
Прослушать:

Скачать в формате Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́.

Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.

Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́.

Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.

Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/chin-litii-sovershaemoj-miryaninom-doma-i-na-kladbishhe.html

Как произносить молитвы на кладбище: правила чтения и их виды

Молитва усопшим на надгробье

Молитва на кладбище – это обязательная часть похоронной процессии согласно канонам православной церкви. Верующие люди верят, что после смерти человек не уходит в вечность. Родственники усопшего читают священные тексты, обращаясь к Господу, чтобы тот простил раба своего за совершенные грехи при жизни.

Когда на кладбище читают молитву

Семья умершего занимается облагораживанием могилы, организацией похорон и других процедур, чтобы выразить скорбь, почтить память покойного. Спустя год после кончины человека, близкие устанавливают памятник.

На протяжении 40 дней принято читать молитву за упокоение души. Родственники находят утешение во время посещения кладбища, разговаривая с почившим.

Истинные христиане чтут православные традиции и живут по правилам, выполняя волю Бога.

Верующие люди регулярно ходят в церковь на службу в дни поминовения умерших.

Молитва у могилы усопшего читается в определенные дни.

 • во время похорон на кладбище;
 • на 3, 9 и 40 день после кончины;
 • молитвы на годовщину смерти;
 • в Родительскую поминальную субботу;
 • в понедельник и вторник после Пасхи.

На могилу приглашают священника для совершения литии, панихиды и других обрядов. Батюшка знает все молитвы, которые необходимо читать возле могилы умершего человека на кладбище. Близкие приглашают его в день похорон, на сороковины, на годовщину, в Родительские поминальные субботы и другие даты во время поста.

Какие молитвы необходимо читать у могилы усопшего

Верующие миряне справляются со скорбью и печалью разлуки с помощью обращения к Господу. Горе тяжело переживают родители, потерявшие детей.

Чтобы найти утешение, представители церкви советуют прибегнуть к помощи Господа, обращаясь к нему. Произнесение священных слов дает возможность душе ребенка обрести покой и царствие Господне.

Необходимые молитвы при посещении кладбища для скорбящих членов семьи:

 1. Отче наш.
 2. 90-й псалом.
 3. Кондак и глас 8.
 4. Святый Боже.
 5. Заупокойные тропари.

Не зная текста нужной молитвы, прочтите Отче наш или слова за упокой души почившего раба Божьего, чтобы Господь простил вольные и невольные согрешения покойного. После кончины человека произнесение специальных текстов на кладбище или дома является единственной возможностью помочь усопшему на небесах.

При захоронении

Согласно традициям и правилам православной церкви, служители провожают покойного в последний путь на кладбище. Произнесение определенных молитв наставляет уходящую душу на истинный путь. В момент отхода батюшка совершает канон на исход. Покинув тело, дух встречается с Ангелом Хранителем и бесами, которые пугают сущность, переманивая на свою сторону.

Отходную молитву произносит священник и родня усопшего.

Процесс отпевания продолжается во время обмывания тела, при прощании с почившим дома, на кладбище. Православные христиане хоронят усопших в земле. Считается, что человек взят из глины и должен туда вернуться после смерти.

Прочтенный текст молитвы – благодать для души покойного. Близкие люди и друзья не могут самостоятельно прочесть слова из-за тяжелого удара судьбы. Для проведения необходимых обрядов родственники вызывают батюшку для совершения литии.

Священнослужители читают 90-й псалом, Кондак и глас 8.

На кладбище члены семьи произносят молитвы, помогая душе найти успокоение. В течение 40 дней после смерти дух проходит мытарства перед определением места в загробном мире. После захоронения запрещено распивать спиртные напитки. Действие является оскорбляющим жестом.

При посещении

Нуждаетесь в совете специалиста?Получите консультацию эксперта онлайн.
Задайте свой вопрос прямо сейчас!

Родственники занимаются обустройством места захоронения на кладбище, регулярно убирают земельный участок, обращаются к Господу с молитвами об упокоении души усопшего. Могила – символ будущего воскресенья.

Родители, потерявшие ребенка, пытаются выразить свое чувство утраты разными способами. Они приносят любимые игрушки малыша, сладости. Прочтение священных слов помогает новопреставленным рабам Божьим обрести Царствие Небесное.

Для взрослых людей, покоящихся на кладбище, родные просят Всевышнего об отпущении вольных и невольных согрешений. Для детей просят Господа даровать покой в Царствие Небесном.

 Молитва на могиле православного человека является единственной помощью со стороны живых членов семьи.

При посещении погоста священники советуют прочесть Отче наш, акафист об упокоении или Святый Боже.

Тексты могут произноситься батюшкой, близкими усопшего. Слова читаются дома, в церкви или на кладбище.

Воспоминания живых людей и их обращение ко Всемогущему за упокой души умершего через молитвы могут звучать в любой день. Важными датами считаются дни поминовения – 3, 9 и 40-й день после смерти.

Родственники организовывают трапезу, заказывают в храме панихиду или сорокоуст, ставят свечи.

На праздники

Читают молитвы в поминальные дни и значимые даты дома или на кладбище. Важным периодом считаются 40 дней после смерти. По истечении срока близкие не перестают обращаться к Господу. Дети могут почтить память умерших родителей в Покровскую поминальную субботу. Принято заказывать службу в день Радоницы.

Произносить молитвы за упокой души в церковные праздники, включая Светлое Воскресенье, Троицу, запрещено. Не стоит смешивать радость от воскрешения Христа со скорбью людей. В поминальный день родня посещает кладбище и могилу покойного.

Семья вспоминает положительные моменты из жизни почившего, молится за спасение его духа. Для совершения специальных обрядов приглашается священник. В годовщину смерти или в день Родительской субботы во время Великого поста читается Чин литии, слова которого можно произносить дома или на кладбище.

Близкие произносят текст молитвы Царствие небесное, Тропарь Пасхи, 90-й псалом.

В Радоницу принято ходить в храм и заказывать службу.

Если родственникам не удалось побывать в этот день на могиле, они могут прийти в церковь и обратиться к Богу с просьбой упокоения души умершего через молитву.

Перед уборкой на кладбище нужно зажечь свечу и прочесть священный текст. После совершения обряда можно приступать к выполнению процедуры. Церковь не рекомендует поминать покойного распитием алкоголя или поеданием пищи на могиле. Представители церкви советуют вспомнить положительные моменты из жизни почившего во время специальной трапезы.

Правила прочтения молитв на кладбище

Мертвецы не нуждаются в золоте, шикарном гробе или роскошном памятнике на кладбище. Единственной помощью со стороны живых членов семьи является постоянное обращение к Всевышнему с просьбой отпустить все грехи, совершенные почившим при жизни. Прочтение молитв – священный долг православного христианина. Общие рекомендации по проведению обряда:

 1. Придя на кладбище, зажгите свечу.
 2. Прочтите молитву об упокоении души усопшего.
 3. Вспомните добрые деяния покойного.
 4. Не употребляйте пищу, не распивайте спиртные напитки на кладбище.
 5. Не оставляйте на надгробии конфеты или печенье. Раздайте еду нуждающимся, друзьям, соседям с просьбой помянуть умершего.

Перед посещением кладбища сходите в храм, поставьте свечку за упокой и закажите молитвы и службу. Можно написать имена мертвых на листочке с надписью «за упокой». В этот день близким рекомендуется исповедаться и причаститься. Выполнение ритуала усиливает обращение к Господу.

Потеря родного человека – тяжелый удар судьбы. Считается, что пролитые слезы топят душу в ином мире. Единственной помощью является прочтение молитв за упокой. Произносить тексты Священного Писания можно дома или на кладбище в день Родительской субботы, годовщины смерти и других важных дат.

Статья проверена редакцией сайта

Источник: https://sorokoviny.ru/kladbishhe/molitva

Молитва об усопшем

Молитва усопшим на надгробье

Купить икону или заказать икону. Варианты икон. Иконы для дома и иконы на могилу. 

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных, убиенных е междоусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися и верных, погребения христианскаго лишенных (имя рек) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина. 
Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя рек), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об усопшем христианине

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вдовца

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имя), в Небеснем Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благословил еси супружесткий союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему.

Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковию. Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея.

Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, венчая ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небеснем Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вдовы

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину.

Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое.

Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва родителей о почивших детях

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни. Господи, во Царствии Твоем усопшего раба Твоего (рабу твою), чадо мое (имя), и сотвори ему (ей) вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие.

Твоей же благой и премудрой воле изволися и отъяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением.

Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам.

Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче Слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше — молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея. Ты исцелил еси дщерь жены-хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякаго греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословенные Отца Моего, и наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Яко Ты еси Отец милостей и щедрот. Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва детей об усопших родителях

       Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих.

Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим {родившей и воспитавшей) мя родителем моим (материю моею), (имя) (или: с родившими и воспитавшими мя родителями моими, имена их) — , душу же его (или: ея, или: их), яко отшедшую (или: отшедшие) к Тебе с истинною верою в Тя и с твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят (или: отъята, или: отъяты) бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него (или: от нея, или: от них) милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертого рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго (усопшую незабвенную) для мене раба Твоего (рабу Твою), родителя моего (матерь мою) (имя), но отпусти ему (ей) вся согрещения его (ея) вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им (ею) в житии его (ея) зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его (ю) и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! Даруй мне, во все дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем (усопшей матери моея) в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его (ю) в месте светле, в месте прохладно и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиво Господи! Приими днесь о рабе Твоем (Твоей) (имя) теплую молитву мою сию и воздай ему (ей) воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему (научившей) мя первее всего ведети Тя, своего Господа, в благоговении молиться Тебе, на Тебе Единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его (ся) о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им (ею) о мне моления пред Тобою и за все дары, им (ею) испрошенные мне от Тебе, воздай ему (ей) Своею милостию. Своими небесными благами и радостями в вечном Царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: https://rit-granit.ru/molitva-ob-usopshem/

Эпитафии молитвы, надписи на памятник молитвы

Молитва усопшим на надгробье

Со духи Праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя его во блаженной жизни, яже у Тебе человиколюбче!

Покайтесь, ибо приблизилось царствие небесное. (3,2)

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!

Блажен, кто выбрал цель и путь,
Кто распознал всей жизни суть

Да воздаст Господь за дело твое, И да будет тебе полная награда от Господа Бога, К которому ты пришел (пришла),

Чтобы успокоиться под Его крылами!

Блажен, кого Ты, Господи, избрал и приблизил, чтоб он жил во дворах Твоих! (LXIV.5).

Блаженны все, уповающие на Бога!

Господи Иисусе Христе, вознеси ко Отцу из, возлюбленную миром и Тобою спасенную душу.

Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я упокою вас. (5,4)

Покойся в Царствии Небесном.

Пускай достойные, о Боже,
Узреют/увидят царствие твое!

Блаженна душа боящегося(щейся) Господа!

Господи! Прими дух мой с миром!

Прими, Господь, мою душу грешную!

Отче, в руки твои передаю дух мой!

Сотвори с нами по снисхождению Твоему!

Господи Иисусе Христе, на земле он имел

Печали и скорби, дай на небе отраду.

Придите ко мне Все обремененные и страждущие И Я упокою Вас…

Великий бессеребренник
и истый человеколюбец

Понять и исполнить Божью волю

В утешенье лишь порой Бриллиантовой слезой

Ангел пролетит…

Ты, Господи, помилуй меня и восставь меня! (XL.11).

Нет нужды верить в рай и ад, чтобы творить добро в земной жизни!

Пусть живущих страсти душат, Требуя ответа. Боже, упокой их души

У предела света.

Закрываю уста и затворяю врата чувств мирской жизни благостно и смиренно, ибо верую свято и истово!

Ангел Божий сопутствовал ему/(ей)

Какая воля будет на небе, так да сотворит!

Сей нищий воззвал, — и Господь услышал, и спас его от всех бед его! (XXXIII.7).

Помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего, и имел успех!

Господь — твердыня моя и крепость моя и избавитель мой!

Успокойся, дочь, Господь неба и земли даст тебе радость вместо печали твоей.

Претерпевший до конца спасется. (10,22)

Боже, возвесели нас за дни, в которые Ты поражая нас, за лета, в которые мы видели бедствие! (LXXXIX.15).

Призри на мя и помилуй мя по сулу любяших имя Твое!

Пускай из райской дивной сени Хранитель-ангел твой сойдет, И за тебя, склонив колени,

Молитву Богу отнесет!

Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому! (LXXXIII.3).

Свет сияет на праведника! (XCVI.11).

И опять пред Тобой я склоняю колени, В отдаление завидев Твой звездный венец. Дай понять мне, Христос, что не все только тени!

Дай не тень мне обнять, наконец!

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною.

Господь хранит души святых Своих! (XCVI.10).

Небеса… манят и ждут меня.

0 чудесе! что сие еже о нас быст таинство; како предахомся тлинию како сопрягохомся смерти; во истину Бога повелинием, якоже писано есть, подающаго преставлшемуся упокоение!

Господи Иисусе Христе, осени его тихим светом спасения

Блаженны мертвые умирающие в Господе
Они успокоятся от трудов своих. отк.14:13

На Бога уповаю, — не боюсь! (LV.12).

Да воздастся вам сторицей за ваши помыслы и дела благие!

Господь один водил его! (XXXII.12)

Услышь молитву умерших и сынов их, согрешивших пред Тобою, и не вспоминай неправд отцов наших!

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасение от Господа!

В молитве верующий всегда находил вдохновение и успокоение. А когда приходило время оплакивать ушедших, именно в молитве находят утешение. Часто строчки из молитв используют в качестве надгробной надписи. Эта традиция берет начало еще от надписей на кладбищах Древней Греции и Рима. Со временем эпитафии выделились в самостоятельный жанр поэзии.

Что нужно знать, выбирая надписи на памятник молитвы

Универсальную особенность заключают в себе молитвы надписи на памятник. С одной стороны, они достаточно короткие. С другой стороны, максимально емко и глубоко отображают скорбь по ушедшему другу.
Бывают разнообразные эпитафии молитвы. Можно выбрать в прозе или в стихах. Пользуются популярностью светские интерпретации церковных писаний.

Фото надписи на памятник молитвы

Выбор надгробной надписи очень важен. Это последние слова, которые можно сказать покойному.

Как подобрать эпитафии молитвы

Выбор эпитафии молитвы может быть сложным из-за множества вариантов. Не всегда удается найти именно те слова, которые хотелось бы увековечить над могилой близкого человека. Что бы облегчить эту задачу был создан сайт.
На нем собраны всевозможные эпитафии молитвы.

Была сделана максимально удобная форма поиска, которая быстро ориентируется в структуре каталогов. Если вы нашли подходящую фразу или стих, но еще не уверены в ней окончательно, можете просто добавить ее в закладки. В результате будет проще сделать окончательный выбор с нескольких самых удачных вариантов.

овая система подскажет, какие эпитафии пользуются наибольшей популярностью.

Фото эпитафии молитвы

Источник: https://epitafija.ru/epitafii/molitvy/

Молитвы | Ритуальные традиции – Благоустройство захоронений, ремонт памятников

Молитва усопшим на надгробье
 →  Традиции →  Христианские традиции →  Молитвы

Молятся об избавлении от засухи и бездождия, гибели хлебов, голода, во время сеяния и жатвы хлебов, о покровительстве посевов и о плодородии, об урожае, о помощи земледельцам в сельскохозяйственных работах, от грозы и града.

Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Акафист за единоумершего

(Читается ежедневно в течение 40 дней по смерти и столько же перед годовщиной смерти).

Акафист о упокоении усопших

Непостижимым промыслом ко благу вечному мир уготовляяй, человеком времена и образ кончины определивый, остави, Господи…

Молитвенное прошение за усопшего

Помяни, Господи, Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего…

Об ослаблении вечных мук умерших без покаяния

Преподобному Паисию Великому.

Молитва за благодетелей, особенно руководивших к добродетели

Господи Иисусе Христе Боже наш!

Молитва за пастырей Православной Церкви

Господи Иисусе Христе Боже наш, давый нам овы апостолы, овы же пророки, овы же благовестники, овы же пастыри и учители к совершению Святых, в дело служения, в созидение Тела Твоего!

Молитва за наставников и воспитателей

Боже разума, Боже чудес, живый, приснотекущий Источниче премудрости!

О мертворожденных младенцах

Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей. За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!

Молитва за скончавшихся вне своего Отечества, за безродных и убогих

Господи Иисусе Христе Боже наш, сирых Защитниче, странных Наставниче, плавающих Кормчий…

Молитва вдовицы за супруга

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю!

Молитва вдовца за супругу

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю!

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец…

Молитва об усопших

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый!

Молитва первая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Владыко Многомилостиве и Всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш!

Молитва вторая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Боже щедрот и всякия благодати!

Молитва третья за всех в вере скончавшихся православных христиан

Господи! Кто обитает в жилище Твоем?

Молитва четвертая за всех в вере скончавшихся православных христиан

Господи, Господи! коль неизбежен, коль страшен нелицеприятный и неизменимо-вечный Суд Твой!

Молитва за умирающего

Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, заступи, спаси, помилуй и сохрани Боже, Твоею благодатию душу раба Твоего (имя), и грехи юности и неведения его не помяни, и даруй ему кончину христианску,

Молитва за усопших внезапною (скоропостижною) смертию

Неисповедимы судьбы Твои, Господи!

Молитва вторая за усопших внезапною (скоропостижною) смертию

Неисповедимый и непостижимый в делах чуднаго и дивнаго смотрения Твоего о нас, Господи и неистощимый в милосердии, Боже наш!

Молитва о скончавшихся в состоянии душевного заболевания

Дивна дела Твоя, Господи, и величию Твоего разума несть конца!

Молитва за обидевших и ненавидевших нас

Владыко Человеколюбче Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий!

Молитва родителей за детей

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти. Утешителю скорбящих!

Молитва детей за родителей

Господи, Иисусе Христе, Боже наш!

Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отечество на брани убиенных

Непобедимый, непостижимый и крепкий во бранех Господи Боже наш!

Моление о том, чтобы Бог даровал нам усердие к молитве за усопших и принял бы её

Многомилостиве и Всемилостиве Господи, Владыко и Судие живых и мертвых, дивный и неисповедимый в судьбах Своих Боже наш!

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице Богородице! К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая!

Молитва Ангелу хранителю

Святый Ангеле хранителю, данный усопшему (-шей) рабу Божию (рабе Божией) (имя)!

Канон молебный от лица человека с душею разлучающегося и не могущаго глаголати, глас 6-й

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль, по бездне стопами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь поим, вопияше.

Последование по исходе души от тела

Изшедшей убо души от тела, абие (тотчас) иерей начинает: Благословен. Бог… Трисвятое. И по Отче наш. Яко Твое есть Царство…

Канон Преподобному Паисею Великому об избавлении от мук умерших без покаяния

Преподобный Паисий Великий родился в Египте. С детства полюбил иноческую жизнь. Отрекшись от своей воли, он жил под духовным руководством святого Памвы, во всем исполняя его повеления. Святой подвижник прилежно читал духовные книги и особенно прославился подвигом поста и молитвы.

КАНОН о самовольне живот свой скончавших

Канон, глас 2-й (читается келейно и с благословения духовника).

Источник: http://www.ritual52.ru/traditions/christian/prayer

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.